(+48) 536 706 806
biuro@ozebiznes.pl
0,00 
Zależy Ci na niższych rachunkach?
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII

Reklamacje

Postępowanie reklamacyjne

Usługobiorca ma prawo składać reklamacje w sprawie dotyczącej Usługi.

Reklamacja w sprawie Usługi może zostać złożona w dowolny sposób zapewniający doręczenie Usługodawcy oświadczenia woli Usługobiorcy w sprawie reklamacji, w szczególności poprzez przesłanie oświadczenia pocztą elektroniczną na adres Centrum

Obsługi Klienta: biuro@ozebiznes.pl lub w formie pisemnej na adres: ECONURT TRADE ul. Spokojna 12, 87-165 Cierpice

Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać następujące dane:

  • dane Usługobiorcy (imię, nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej),
  • przyczynę reklamacji.

Reklamacje są rozpatrywane zgodnie z zasadami wynikającymi z rękojmi, o której mowa w przepisach Kodeksu Cywilnego.

Design by KMprojekt.pl
crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram